Контакт

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ

Карађорђева 48

14000 Ваљево

 

Обавештење о начину предаје електронских поднесака можете преузети на следећем линку

Адреса за пријем електронских поднесака: elektronski.podnesak@va.vi.sud.rs 

 

Радно време суда: од 7:30 до 15:30


Време пријема странака:

Председник: четвртком од 12-15 часова

Пријемно: од 8-15:30 часова

Писарница: од 8:00-14:00 часова  

 

Централа телефон: +381 (0) 14 294-294

Секретар суда: +381 (0) 14 294-288

Писарница: +381 (0) 14 294-273

Факс: +381 (0) 14 221-086

Е-маил: uprava@va.vi.sud.rs

 

ПИБ: 106400271

Матични број: 17772864

ЖИРО РАЧУН СУДА: 840-1620-21